Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Vig Bus ApS​

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vig Bus ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vig Bus ApS

Ravnsbjergvej 8

4560 Vig

CVR-nr.: 32839894

Telefon: 59315320

E-mailadresse: vigbus@vigbus.dk

 

Når du bruger os, behandles følgende personoplysninger:

·​Formål: Transport / personbefordring / lejlighedskørsel.

·​Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·​Formålet er at udføre den kørselsopgave du bestiller os til og i øvrigt opfylde vores aftale med dig som kunde. Oplysningerne vedr. din bestilling behandler vi også administrativt for at kunne overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

·​Data indsamles direkte fra kunder, leverandører, 3. mand og medarbejdere.

·​Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter samarbejde ophør for at kunne overholde regnskabs- og bogføringsloven.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

​·​Formål: Hos Vig Bus ApS indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for at validere, hvorvidt den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat. Hvis ikke ansøgers kvalifikationer findes brugbare til den efterspurgte stilling, vil alle data blive slettet efter 6 måneder.

·​Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Generel information:

​​Når Vig Bus ApS indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven. I forbindelse med personaleadministration opbevarer Vig Bus ApS forskellige typer af oplysninger om de ansatte. Almindelige oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger så som medarbejderens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises. Sådanne almindelige oplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang Vig Bus ApS skal bruge oplysningerne. Vig Bus ApS må normalt registrere de oplysninger om en ansøger, som personen selv afgiver i sin ansøgning. Vig Bus ApS kan efterspørge følsomme oplysninger, som f.eks. sygdomsforhold. Tillige efterspørges en straffeattest samt en børneattest idet en af vores opgaver er at transportere skolebørn. Yderligere følsomme oplysninger behandles ikke hos Vig Bus ApS. Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer. Det er som udgangspunkt tilladt at ”screene” internettet for relevante oplysninger om ansøger, hvis persondataloven i øvrigt overholdes. Har ansøger offentliggjort oplysninger om sig selv på nettet, kan virksomheden, efter Dansk Erhvervs vurdering, som udgangspunkt frit og uden samtykke fra ansøger bruge disse oplysninger, så længe oplysningerne er saglige og relevante i forhold til den konkrete stilling. Findes der derimod oplysninger om en ansøger på nettet, som ansøger ikke selv har offentliggjort, vil virksomheden skulle have ansøgers samtykke til at bruge oplysningerne. Dette medmindre virksomhedens interesse i oplysningerne vejere tungere end hensynet til ansøgerens integritet. Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger i seks måneder eller så længde retsligt og sagligt formål haves. Disse opbevares i vores e-mail system (databehandler) og deles ikke yderligere, dataene slettes derefter manuelt. Formålet med at gemme ansøgninger er at kunne besætte en fremtidig stilling, ansøger bedes godkende diverse samtykkeerklæringer der efterspørges. Det gælder fx hvis ansøger har fået udarbejdet en personlighedstest. Vig Bus ApS kan gemme oplysninger om ansøgere, så længe det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan fx være at sikre sig dokumentation, hvis en ansøger protesterer imod et afslag.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

​Hvis du ønsker adgang til de oplysninger Vig Bus ApS har registreret om dig, skal du rette henvendelse til Vig Bus ApS pr. mail vigbus@vigbus.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser skal du rette henvendelse samme sted.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Vig Bus ApS persondatapolitik skrevet d. 15. maj 2018.